08.01.2015 - 10:00 kuni 12:00

Päevakorrateemad:

04.12.2014 - 10:45

Eesti Kultuuri Koja eestvedamisel toimus 21.-22.

17.09.2014 - 13:00 kuni 15:00

Päevakorrateemad:

22.08.2014 - 10:00 kuni 11:30

Päevakorra teemad:

05.08.2014 - 10:00 kuni 11:30

 

Päevakorrateemad:

12.06.2014 - 10:00 kuni 12:00

Päevakorrateemad:

02.06.2014 - 10:00 kuni 12:00

Päevakord:

22.05.2014 - 10:00 kuni 12:00

1.       10.10 -10.40 Ära otsustada, kas teeme e-hääletuse kolme teema (muutus, nelja)

15.05.2014 - 10:00 kuni 12:00

1.       10.10- 10.25.

08.05.2014 - 10:00 kuni 12:00

Päevakorrateemad:

20.03.2014 - 10:00 kuni 12:00

Päevakord:

1) 2014 olulisimad teemad ja töögrupid

2) Juhatuse esimehe valimine

10.03.2014 - 10:00 kuni 12:00

Päevakord:

Kiirkõkkuvõttele järgneb lindistuste põhjal ka arutelude refereering, kuid esmalt see, mis juba olemas ja teada/nähtud/kuuldud:

* Sündmuse slaidiproge, millesse põimusid sõnavõtud ja milles on kajasatatud olulisemad hääletused (NB! arutatud sai, kuid hääletamata jäi liikmemaksu slaid. Sellega tegeleb Eestseisus2014)

* Tegevusaruanne 2013 ja  Eelarve 2013 täitmine - 2013.majandusaasta aruande olulisimad osad Üldkogu kinnitas tingimusel, et Revisjonikomisjon 2013 aktsepteerib Majandusaasta aruande;

30.01.2014 - 10:00 kuni 12:00

Päevakord

* Üldkogu päevakord ja ajakava

Kohtumine Kultuuriministeeriumis 10.jaanuar, 2014

Osalesid: minister Urve Tiidus, kantsler Paavo Nõgene, nõunik Õnne Pillak, Kultuuri Koja juhatuse liikmed või  nende asendajad ning Helen Sildna, Tiina Tambaum.

Protokollis Tiina Tamm

PÄEVAKORD, ARUTELUD/KOKKULEPPED

* Kultuuri Koja loomise asjaolud ja eesmärk, tänane seis ja tulevikunägemus;

* Kultuuriosaku idee

Siit leiad Infopäeva Memo ja Aleksei Kelli esitluse. 10.jaanuaril toimunud infopäeval jäi kokkulepe nii, et igaüks täidab küsimustiku oma vaatenurgast ja huvidest lähtuvalt.21.jaanuari seisuga on JUM andmetel reageerinud 7 organisatsiooni.JUM kajastab 27.01 Riigikantseleile saadetavas dokumendis kõik erinevad arvamused.

12.02.2014 - 10:00 kuni 13:00

Kultuuriministeerium ja Kultuuri Koda kutsuvad ühe laua taha kõiki, kes soovivad kaasa rääkida l

26.02.2014 - 15:00 kuni 17:00

Hariduse ja kultuuri valdkonna ühisteemad

21.02.2014 - 13:00 kuni 19:00

Kõik asjakohased materjalid ilmuvad siia lisaks päevakorrale alates 08.02.2014.

20.02.2014 - 10:00 kuni 12:00

Päevakord:

* Üldkogu

* Ministriga kohtumise teemad

Lehed